Byens historie

Bosætning i Rødekroområdet, kan spores langt tilbage. Arkæologiske udgravninger omkring Rødekroegnen viser at den har været beboet i mange tusinde år, især omkring landsbyerne Rise, Brunde og Lunderup. Vest og nord for Rødekro ndes, af samme årsag, mange gravhøje.

Hærvejen, der har rødder helt tilbage til oldtiden, sætter præg på området. Langs den ses blandt andet en runesten som er tidsfæstet til vikingetiden, årene 800-900. I 1649 blev den første kro bygget i Rødekro. Røde Kro har været ramme om mange gode historier, bl.a. et mord begået i 1685. 

I 1880 var der omkring 50 indbyggere i Rødekro og de næste 25 år var byen en stor byggeplads. Efter 1920 antog byen den plan vi kan se i dag, med butikker og mindre håndværk, men også større erhverv f.eks. murere og støberier, tømrere og tømmerhandler, skotøjsfabrik, mejeri, savværk, vognmænd og mange følgeerhverv. Hele bymidten var samlet omkring jernbanen og derfor koncentreret. 


1877 - 1920

1928 - 1940
 
1953 - 1976
Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76