Projekter sammen med andre

Udvalget ingår i diverse arbejdsgrupper:
 
DFU – det fælles udviklingsråd kontaktperson Helle Lausten
 
Bymidten – Helhedsplanen kontaktperson Knud L Andersen

Vandfaciliteter - svømmehallen kontaktperson Knud L. Andersen

Hærvejshuset - Vestergade  kontaktperson Helle Lausten
 
Fladhøj – Helhedsplanen  kontaktperson Helle Lausten

Banedanmark – elevator  kontaktperson Knud L Andersen

Banestrækning – Aa / Rødekro kontaktperson Hans N. Clausen
 
Hærvejen – landsprojekt kontaktperson Helle Lausten

Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76