Udviklingsplaner / Helhedsplaner

Her finder i de planer som er politisk godkendt:

Rødekro udviklingsplan 

Visionsplan for Fladhøj

Det er vigtigt at pointere, at planerne ikke er det samme som en lokalplan, men blot udstikker retningen for hvilken vej udviklingen skal gå. Der medfølger ikke automatisk penge til gennemførsel af de tiltag, så der kan godt gå noget tid før ideerne i planerne er gennemført.

Se mere om diverse udvalg, hvor Rødekro Udviklingsråd indgår som samarbejdspartnere her.

Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76