Rødekro Udviklingsråd

Bestyrelsen i Rødekro Udviklingsråd har valgt en positiv indgang til forandringerne og udviklingen i byen. Vores fokus vil hele tiden være på at gøre tingene lidt bedre. Vi vil understøtte alle initiativer i byen der medvirker til støtte udviklingen, sammenholdet og sammenhængskraften.

Bestyrelsen kan ikke løse alle opgaver selv, men opretter i stedet arbejdsgrupper inden for specifikke områder, hvortil vi vil rekruttere folk med særlige kompetencer eller interesser inden for dette område.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for Rødekro Udviklingsråd den 29. august 2016.

Vedtægterne for Rødekro Udviklingsråd fremgår andetsteds på hjemmesiden, men rådets primære opgave er:

 • At arbejde for Rødekros udvikling og sammenhold
 • At være sparringspartner for foreninger, erhverv og institutioner
 • At repræsentere Rødekro i forhold til kommunen og andre offentlige myndigheder
 • At hjælpe med/igangsætte nye aktiviteter
 • At afholde borgermøder, hvor der orienteres om rådets arbejde og udviklingen i byen

Rådet sammensættes ved følgende grupper, der udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant:

 • Erhverv
 • Idræt
 • Ældre
 • Kultur
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Borgere/grundejerforeninger

Det er overladt til de enkelte grupper selv at beslutte fremgangsmåden for valg/udpegning af sit bestyrelsesmedlem. Medlemmet vælges/udpeges for 1 år ad gangen. Valgperioden er 1/5-30/4. Valget/udpegningen skal være gennemført og meddelelse herom sendt til udviklingsrådets formand senest den 20/4

Se oversigt over nuværende bestyrelsesmedlemmer under ”bestyrelse”.

Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76