Vestergade syd

Vestergade 1
Vestergade 1 (1950-60) 
Ca. 1950-60
Vestergade 1 ca. 1980
Ca. 1980
Købmand Carsten Holst.
Købmand Jacob Christiansen køber og driver købmandsbutik til 1987 sammen med sin hustru Anna Marie.
 
 
Vestergade 3, Rødekro posthus
Blev bygget i 1903 og har matrikel nr. 105 i Lunderup. Det Keiserliches Postamt blev bygget af købmand og gæstgiver Carl Ewald Petersen og var et af byens ældste huse.
Vestegade 3
 
ca. 1903
I et internt fortroligt notat fra det Danske postvæsen udstedt 19. marts 1919 skal det gøres klar til at overtage postkontorerne i Nord Slesvig, ansøgningsfrist af tjenestemænd er sat til 10 dage. Overtagelsen af posthusene i Nord Slesvig sker 19. maj 1920. Først den 15. juni 1920 overgik forvaltningen til Danmark og derefter opsattes de røde postkasser. Den 17. juni 1920 kom det første Danske stempel i brug.
 
 
1950-60
Den første post, mellem Løgumkloster amt og Aabenraa amt, kom igennem Rødekro i 1790 erne. Efter 1864 blev Rødekro et brevsamlingssted og havde til huse i den nordlige ende af banegården, frem til 1910 er der kun postkasser på banegården og posthuset, de tømmes 5 minutter før hver post togs afgang. Et postbud har fortalt, at lønnen ikke var stor, og der forventes at han får sin forplejning under turen. Om vinteren gik turen til fods og om sommeren måtte der bruges en cykel, men det var på eget ansvar.
I marts 1952 får posthuset installeret WC, hvorefter udgiften til bortkørsel af spandene forsvinder, i maj 1958 får posthuset indlagt fjernvarme, i 1967 indføres postnumre i Danmark og Rødekro får tildelt nr. 6230, i 1968 er der 6 ansatte. Da er ruterne opdelt med 3 motoriserede ruter og 2 ruter på egen knallert.
Allerede den 25. oktober 1945 var der snak om et nyt posthus i Rødekro, det i forbindelse med den nye station der skulle bygges, en grund lige nord for stationen kunne bruges. Her gik det hele i stå, men i 1965 kommer det op igen, da jernbanestationen skal planlægges og vejføringen på Vestergade skal sænkes for viadukten. Der er forhandlinger om at stationen og posthuset skal sammenbygges, i 1966 planlægges bygning af stationen uden posthus, i 1967, i forbindelse med bygning af det nye baneanlæg oplyses det, at Vestergade spærres i ca. 2 år og at der går mindst 10 år før der kommer et nyt posthus. Den 13. juni 1977 tages det nye posthus på Jernbanegade 5 i brug. Posthuset dækker nu hele kommunen.
Det tidligere posthus på Vestergade er nu en skamplet for hele byen og det er efterhånden ødelagt af hærværk, det nedrives i september 1979.
Den nye bygning opføres i 1990.
Det nye posthus på Jernbanegade holdt kun til februar 2007, hvorefter der blev postbutik i Super Brugsen på Hærvejen
 
 
Vestergade 5
Bygget 1882

Før 1920, Christian Ødis, skomagermester med butik.
Efter en halv snes år som skomager i Hellevad flytter Chresten ”Christian” Ødis i 1890 sin forretning til Rødekro. I 1923 blev forretningen overdraget til sønnen Asmus Ødis, der nu startede skotøjsfabrikken, som han i 1954 solgte til en fabrikant fra Esbjerg, han fortsatte som leder af fabrikken.

Var den gamle skotøjsfabrik, startet af Christian Ødis og senere af sønnen Asmus Ødis.
 
Vestergade 7
Bygget i 1893

Bygget af malemester Mathias Petersen, hus med malerforretning.
Rødekro og omegns Brugsforening bliver stiftet mandag 22. marts 1920 efter møde på Brunde kro. Første formand bliver smedemester Lorenzen i Brunde. Den første bestyrer er Jørgen Petersen, fra starten og til 1926. Derefter kom Peter Sørensen, 1926 til 1946, i 1946 afløses han af sønnen Harald Sørensen og er uddeler til 1962. I 1962 kom en tidligere lærling Henning Thorndahl til og var uddeler til Holger Damgaard trådte den 1. juni 1996 til 1. april 2013. Torben Damgaard.
i 1932 bliver der bygget nyt på Vestergade 10.
6. juli 1967 flyttes brugsen til Hærvejen 18.
Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76