Rødekro by

Rødekro er med 6.098 indbyggere den andenstørste by i Aabenraa Kommune. Rødekro ligger vest for Motorvej E45 ved afkørsel 70 Aabenraa N. På modsatte side af motorvejen ligger Aabenraa, og de to byer udgør sammen Aabenraa Kommunes bymæssige centrum. Sammen er Rødekro og Aabenraa i kommuneplanen udpeget til kommunecenter hvilket blandt andet betyder, at der i Rødekro er funktioner, der betjener hele kommunen.
 
Rødekro er kendetegnet ved altid at have været placeret ved vigtig infrastruktur, hvor Hærvejen bl.a. har haft stor betydning for byens eksistens. I dag ligger byen attraktivt på den østjyske længdebane og ikke mindst ved den Sønderjyske Motorvej. Fra Rødekro kan man inden for 1 times kørsel nå mere end 340.000 arbejdspladser (kontur 2015) i både Danmark og Tyskland.
 
Rødekro er et godt sted at bo - og en vigtig bosætningsby i Aabenraa Kommune. Byen tilbyder alt, hvad man har brug for - og ellers skal man ikke køre langt efter det. I Rødekro har både børn og voksne gode muligheder for et aktivt fritidsliv, gode muligheder for skolegangog uddannelse og nem adgang til mange muligheder og job.
 
 
Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 29 63 89 76