Bygninger/Anlæg

Udvalget har med følgende at gøre:
Rødekro Midtby
Fladhøj området
Trafik
Vedligeholdelse
Dialog høringer
Forvaltning
input til borgermøde

Rødekro Udviklingsråds kontaktperson: Tomas Kirk

Udvalgtet består af:
Knud Lykke Andersen
Tomas Kirk
Thomas Matthiasen
Annelene Madsen
Hans Kristian Wollesen
Rødekro Udviklingsråd | CVR: 38322230 | 6230 Rødekro  | Tlf.: +45 28 51 29 02